Kussler, Leonardo Marques, UFPI FAPEPI/CNPq, Brazil